Wyszukiwarka badań laboratoryjnych w ofercie DIAGNOSTYKI oraz kodów ICD wg. załącznika nr 7 (Charakterystyka grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych) do rozporządzenia 29/2011 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14. czerwca 2011